Friday, 2 June 2006

Sun เตรียมปลดพนักงานงาน 5000 คน

Sun วางแผนปลดพนักงานงาน 4,000 - 5,000 คน แต่ยังไม่ได้ระบุว่าจะปลดที่แผนก หรือสาขาไหนบ้าง อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของ Sun บอกว่า บริษัทยัง happy กับ technology หลักของบริษัท รวมทั้ง Java, Solaris, Sun Fire และ StorageTek platform

การปลดพนักงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างบริษัท ซึ่งคาดการณ์ว่าต้องลงทุนประมาณ 340 - 500 ล้านเหรียญที่ต้องปลดมากมายขนาดนี้เพื่อลดรายจ่าย โดยคาดว่าจะลดได้ถึง 480 - 590 ล้านเหรียญ ต่อปี

การปรับโครงสร้าง, การระงับการสร้างผลิตภัณฑ์บางตัว รวมถึงการปลดคนงานได้มีการคาดการณ์นานแล้ว เมื่อ Jonathan Schwartz ซึ่งเป็น CEO คนใหม่ของ Sun รับตำแหน่งเมื่อเมษาฯ ที่ผ่านมาประกาศว่าจะปรับปรุง และคิดค้นผลิตภัณฑ์ของ Sun ใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่ software ยัน systems, storage และ service

Sun ยังเปิดเผยว่าได้ปิดสำนักงาน 3 แห่งใน Silicon Valley ด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้าง และทำให้ต้องใช้เงินทุนเพิ่มอีก 150 ล้านเหรียญ

ที่มา http://www.computing.co.uk/vnunet/news/2157291/sun-shuts-lights-workers