Tuesday, 30 May 2006

Oracle กับ SOA 2.0

ปัจจุบันนี้ SOA กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมาก ในงาน JavaOne 2006 ที่ผ่านมา มีหลายฝ่ายรวมทั้ง Oracle ได้มีการคุยถึง SOA 2.0 ด้วย

CEO ของ Oracle Fusion middleware บอกว่า SOA 2.0 เป็นการรวมกันของ service-oriented architecture และ event-driven architecture

CEO ของ Gartner's Yefim Natis บอกว่า event-driven architecture คือตัวแบ่งระหว่าง SOA อันแรกกับ SOA 2.0 โดย SOA 1 นั้นมีลักษณะเป็น client-server driven iteration คือ ตัว software module หรือ service มีความสัมพันธ์แบบ client-server แต่ว่า business process บางอย่างไม่เหมาะกับรูปแบบนี้
event-driven architecture ใน SOA 2.0 จะช่วยเพิ่ม feature alert และ event notification ให้กับ business process ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งที่จะเอาไปใช้กับ applicatin เช่น
order processing systems, hospital admissions processes หรือ bank transactions

Oracle ในฐานะผู้พัฒนา Fusion middleware ซึ่งเป็น SOA solution มองว่า Java EE 5, SOA 2.0 และ Web 2.0 จะทำงานร่วมกันเพื่อสร้าง application platform ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ Oracle ยังวางแผนปล่อย AJAX technology ซึ่งประกอบด้วย JavaServer Faces components และ AJAX rendering kit เป็น open-source ด้วย

ที่มา http://computerworld.co.nz/news.nsf/0/750C7270C61F0793CC25717A001B3144?

Saturday, 27 May 2006

ทดสอบ Java application ด้วย QALoad 5.5

บริษัท Compuware(http://www.compuware.com) ออก Compuware QALoad 5.5 ซึ่งเป็น testing tool สำหรับ web, Java, .NET,
packaged ERP/CRM applications และdistributed environment

Compuware QALoad จะจำลองการทำงานของผู้ใช้กว่าพันคน เพื่อสร้าง business transaction เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ และ scalability ของ
ระบบก่อนที่จะ deploy ด้วย tool นี้ tester สามารถหาจุดบกพร่อง ,เพิ่มประสิทธิภาพของระบบได้อย่างรวดเร็ว

feature ใหม่ของ QALoad 5.5 :
1.Parameterization Wizard - ช่วยให้การสร้าง rule สำหรับทดสอบง่ายขึ้น และกำหนดค่าของข้อมูลใน business transaction ได้
2.Rules Library - rule ที่สร้างขึ้นจะถูกจัดการด้วย QALoad's Rules Library ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับ tester คนอื่นๆได้
3.Expert User for Web Applications - สำหรับวินิจฉัย และวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาคอขวดของระบบ
4.Enhanced Remote Monitoring for Servers - ผู้ใช้สามารถใช้ QALoad ร่วมกับ SAP, WebLogic และ WebSphere server ได้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ปัญหา
5.Enhanced Reporting- มี template เพื่อการวิเคราะห์ผลลัพธ์, วิเคราะห์ transaction และหาจุดอ่อนของระบบ

ที่มา http://au.sys-con.com/read/227777.htm

Sun พัฒนาโครงการฝัง JVM ใน CPU

ฝ่ายวิจัยของ Sun กำลังพัฒนาโครงการเกี่ยวกับการฝัง Java ไว้ใน microprocessor เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ object
Sun ให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อวันศุกร์ว่าฝ่ายวิจัยกำลังพัฒนาโครงการ ดังต่อไปนี้

 1. Squawk : เป็นโครงการที่จะนำ JVM ไปไว้ที่หน่วยประมวลผลโดยตรง เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ Java ใน embedded device เช่น wireless sensor
 2. Maxwell : มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา object-aware memory architecture เพื่อให้หน่วยประมวลผลสามารถจัดการ object เช่น Java object ได้
 3. Jedi : พัฒนา environment ที่เหมาะกับการแก้ไข Java platform
 4. Semplice : ทำให้ Visual Basic application รันบน JVM ได้ !!! ซึ่งโครงการพูดถึงในงาน JavaOne 2006 conference เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แล้ว นักพัฒนา VB สามารถเขียน VB เพื่อรันบน JVM ได้

ตั้งแต่งาน JavaOne ที่ผ่านมา ก็มีข่าวเกี่ยวกับ Java ออกมามากมายทั้งโครงการต่างๆ ให้นักพัฒนาทั้งหลายได้ซี้ดซ้าดกัน หรือแม้แต่
การที่ Sun กำลังพิจารณา opensource จาวา (ปัจจุบัน Sun ยัง opensource ไม่เต็มที่ เพราะ เราดู code ได้แต่แก้ไขไม่ได้ เพราะ Sun กลัวว่า
Java จะแตกสายพันธุ์ออกไปเหมือน linux ซึ่งอาจมีผลให้ Java ไม่เป็นอิสระกับ platform แต่หลายฝ่ายอยากให้ open เพราะจะได้ปรับปรุง java
ให้เหมาะกับงานของตัวเองได้เต็มที่) ช่วงปีที่เหลือคงได้มีข่าวมันๆจาก Sun ออกมาเรื่อยๆแน่นอน

ที่มา http://weblog.infoworld.com/techwatch/archives/006522.html

Friday, 26 May 2006

Backup Oracle ด้วย HyperBac

HyperBac เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วย backup Oracle 9i และ 10g ที่รันบน Windows การ backup เป็นแบบ integrated compression
ซึ่งจะช่วยลดพื้นที่การจัดเก็บลงได้มาก

HyperBac ผลิตโดยบริษัท Xceleon Technologies(http://xcelion.net/) HyperBac สามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานของระบบที่มีอยู่เพื่อทำ
RMAN, EXP/IMP, Oracle Data Pump (EXPDP/IMPDP), hot/cold, online/offline, physical และ logical backup และ recovery operation ได้
โดยใช้การบีบอัดข้อมูลที่ลดขนาดข้อมูลได้ถึง 90%

นอกจากนี้ทางบริษัทยังอ้างว่า บริษัทที่นำ HyperBac มาใช้ร่วมกับ physical (RMAN) backup operation ทำงานเร็วขึ้นถึง 30-50%
เมื่อเทียบกับการ backup ที่ไม่มีการบีบอัดเลย และเร็วขึ้น 3 เท่า เมื่อเทียบกับการ backup ที่มีการบีบอัดของ Oracle 10g

ประโยชน์ที่สำคัญของ HyperBac คือ

 • ช่วยลดพื้นที่จัดเก็บ
 • ช่วยให้ backup เร็วขึ้น
 • สนับสนุน Physical (RMAN), Logical (EXP, Data Pump) และ Object Level Backups
 • สนับสนุน Online, Offline, Hot และ Cold Backup Operation
 • การกู้ข้อมูลที่รวดเร็ว และเชื่อถือได้


ที่มา http://products.enterpriseitplanet.com/dms/ba/1148431613.html,http://xcelion.net/

Thursday, 25 May 2006

Oracle ครองความเป็นจ้าว database

Oracle ยังคงเป็นอันดับ 1 ในตลาด database เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจัยหลักมาจากบริษัทส่วนใหญ่หันมาใช้ Oracle database เพื่อรันบน Linux

จากการวิจัยของ IDC และ Dataquest บอกว่า Oracle ครองส่วนแบ่งตลาด relational database ถึง 48.6% และมีรายได้ 14.6 พันล้านเหรียญ
ซึ่งตลาด database ตอนนี้ก็มีผู้ขายเพียงไม่กี่ราย โดย IBM ครองส่วนแบ่ง 22% Microsoft 17% ส่วน NCR's Teradata unit และ Sybase ก็ได้
คนละ 3% โดย NCR's Teradata unit กำลังเติบโตใน data warehouse ขณะที่ Sybase ก็ขายดีในตลาดเอเชียโดยเฉพาะในจีน นอกจากนี้ยังบอก
ด้วยว่าตลาด databae จะยังคงเติบโตต่อเนื่อง 9.4% ต่อปี

ส่วน Gartner analyst ก็วิจัยว่า Linux เป็น database platform ที่โตเร็วที่สุดถึง 84% ต่อปี ซึ่งมาจากการใช้ร่วมกับ Oracle นั่นเอง

Dataquest ทำนายว่าตลาด database จะโตต่อเนื่องไปจนถึงปี 2010 ซึ่งเกิดจากความต้องการด้าน business intelligence และ data warehouse
ที่มีใน database ส่วน IDC ก็บอกว่าราคาของ storage จะลดลง ทำให้การ deploy database สำหรับ fail-over, disaster recovery, reporting
และ scalability มีราคาถูกลง

ทั้ง 2 บริษัทยังกล่าวด้วยว่าราคา database กำลังลดลง เพราะ Microsoft และ open-source product เช่น MySQL,PostGresSQL และ Ingres

ที่มา http://www.linuxworld.com.au/index.php/id;2107826864;fp;2;fpid;1

Tuesday, 23 May 2006

เพิ่ม scalability ให้ Spring Application ด้วย Terracotta for Spring

Terracotta(http://www.terracottatech.com) บริษัทผู้นำด้าน solution ด้าน enterprise Java scalability
ประกาศในงาน JavaOne Conference 2006 เสนอ clustering solution สำหรับ Spring Framework
Terracotta สำหรับ Spring นี้จะช่วยสร้าง scalability และเพิ่ม performance ให้กับ Spring application โดยการหลีกเลี่ยงการ access database
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และใช้การ clustering JVM ภายใต้ Spring Framework
solution นี้จะช่วยรักษา service level agreements (SLAs) ของลูกค้าโดยไม่จำเป็นต้องแก้ไข application code แต่อย่างใด

Spring framework เป็นทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มความง่ายให้การพัฒนา Java enterprise application ด้วย Spring Bean อย่างไรก็ตามผู้ใช้
ต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์ หรือเดือนเพื่อทำให้ Spring application มี scalability

Terracotta สำหรับ Spring จะช่วยนักพัฒนา ดังนี้
-สร้าง Spring application โดยที่ใช้ O/R mapper (เช่น Hibernate) น้อยลง
-สามารถกำหนด Spring bean ที่ต้องการทำ cluster ได้ง่าย โดยกำหนดใน configuration file
-Spring application จะถูก cluster โดยอัติโนมัติ และ transparent
Terracotta สำหรับ Spring จะช่วยลดเวลา และต้นทุนให้องค์กรที่ใช้ Spring framework ด้วยการเพิ่ม scalability และ fault tolerance
สามารถ download Terracotta for Spring 1.0 ได้ที่ http://www.terracottatech.com/downloads.jsp ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้

Terracotta, Inc เป็นบริษัทผู้ผลิต plug-in เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ availability สำหรับ enterprise Java โดยไม่ต้องเปลี่ยน application code
เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ใช้ และนักพัฒนา application ในการ development, deployment และ management ซึ่งทำให้ time-to-market เร็วขึ้น,
เพิ่ม return on investment(ROI) และลด cost

ที่มา http://home.businesswire.com/portal/site/google/index.jsp?ndmViewId=news_view&newsId=20060518005745&newsLang=en

Saturday, 20 May 2006

Oracle แทงข้างหลัง SAP ประกาศ support application

Oracle วางแผนให้บริการ support และ maintenance SAP R/3 application โดยทั้ง Oracle และ SAP ต่างก็พยายามแย่งลูกค้ากัน
โดยเสนอค่า support software ของคู่แข่งที่ถูกกว่า ซึ่งก่อนหน้า SAP ก็เสนอจะ support Siebel,PeopleSoft และ J.D. Ewards ของ Oracle มาแล้ว

Oracle ร่วมมือกับบริษัท Systime ซึ่ง support SAP's R/3 software อยู่แล้ว เพื่อขยาย support program ไปยังบริษัทคู่แข่ง โดยตอนนี้ SAP
อยู่ระหว่างการผลักดันลูกค้าที่ใช้ R/3 ให้ไปใช้ mySAP ซึ่งเป็น ERP ใหม่ของบริษัทแทน ทาง Oracle บอกว่า SAP อาจลดการ support R/3 ภาย
ในสิ้นปีนี้

SAP application รันได้บนหลาย database โดย Oracle เป็นที่นิยมมากที่สุด Oracle จึงสนใจที่จะ support SAP users ซึ่งบางคนกำลังใช้
Oracle's Fusion middleware อยู่แล้ว เพื่อจูงใจให้ลูกค้าเปลี่ยนมาใช้ Oracle application
Oracle วางแผนจะตั้ง Solution Support Center เพื่อ support SAP applications ที่ใช้ Oracle database
นอกจากนี้ Oracle ยังอ้างอีกว่าค่า support จะถูกกว่าของ SAP ถึง 55%

สัปดาห์ที่แล้วบริษัท TomorrowNow ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ SAP ประกาศว่าจะ support Siebel ด้วยราคาครึ่งนึงของ Oracle และยัง support
PeopleSoft และ J.D. Edwards application ซึ่งเป็นบริษัทที่ Oracle ซื้อไปด้วย

บริษัท Systime เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Indian systems integrator CMS Computers Ltd. ให้บริการ support software หลายแบบรวมทั้ง ERP
และ business intelligence ด้วย โดยเน้นที่ J.D. Edwards software Systime มีสาขากว่า 30 ประเทศ และพนักงานกว่า 8000 คน

ที่มา http://www.computerworld.com.au/index.php/id;1561827184;fp;16;fpid;0

Friday, 19 May 2006

Sun intros new Java Platform Enterprise Edition 5

Java EE 5 platform มีเป้าหมายเพื่อให้พัฒนาง่ายขึ้น เร็วขึ้น และ cost-efficient มากขึ้น และยัง support SOA technology ล่าสุดด้วย
ทั้งการ revision programming model, updated web services standard และทำให้การสร้าง web app ง่ายขึ้น
platform ประกอบด้วย Reference Implementation (RI), Technology Compatibility Kit (TCK) และ Software Development Kit (SDK)
ที่มี Project GlassFish ซึ่งเป็น free Application Server Platform

Java EE 5 SDK ยัง support Business Process Execution Language (BPEL) และ business intelligence
เพื่อเอาไว้พัฒนา business process และ workflow นอกจากนี้ยังมี SOA Starter Kit และ NetBeans Enterprise Pack 5.5 ด้วย

SOA Starter Kit มี OpenJava ESB beta เอาไว้ implement component-based services และ enterprise integration framework
ซึ่งพัฒนาบน web services protocol และ open standard

Java EE 5 SDK, Reference Implementation และ TCK download ได้ที่ http://java.sun.com/javaee/downloads/index.jsp

ที่มา http://www.ciol.com/content/search/showarticle1.asp?artid=84230

Oracle Berkeley DB Java Edition 3.0

Oracle ประกาศที่งาน JavaOne Developer Conference วันนี้ว่า จะออก Oracle Berkeley DB Java Edition Release 3.0 ซึ่งเป็น pure Java
embeddable database และยัง open source ด้วย
Java developer สามารถใช้ db นี้ติดใน application เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพได้ รวมทั้งทำให้ app ทำงานเร็วขึ้นด้วย

Oracle Berkeley DB เป็นส่วนหนึ่งของ Oracle's comprehensive embeddable product ที่ประกอบด้วย Oracle TimesTen In-Memory
Database, Oracle Database Lite 10g, Oracle Database 10g และ Oracle Application Server 10g นอกจากนี้ Oracle ยังสร้าง Embedded
Business Unit(http://www.oracle.com/global/in/pressroom/EmbeddedBusinessUnit.html) คอยรองรับความต้องการที่หลากหลายของ
ลูกค้าด้วย

Oracle Berkeley DB มี feature สำคัญคือ
-support complex object models : มี built-in Plain Old Java Object (POJO) ช่วย developer ในการเก็บ Java object ใน relational
database ด้วย object-relational mapping solution
-Deferred-write Capabilities : สนับสนุน in-memory operation ช่วยเพิ่ม database speed และ performance
-Efficient Backup : มี hot backup สำหรับ database ขนาดใหญ่ ช่วยให้ข้อมูลที่ backup ไว้ update มากที่สุด

ที่มา http://productivityapps.itbusinessnet.com/articles/viewarticle.jsp?id=43356

Thursday, 18 May 2006

Google Web Toolkit สำหรับ AJAX-Java web application

Google ออก Web toolkit สำหรับ Java Developer เพื่อช่วยสร้าง web app ให้ทำงานกับ Gmail, Google Maps และ Google Features อื่นๆได้

Google Web Toolkit (dowload ฟรีได้ที่ http://code.google.com/webtoolkit) เป็น tool ที่ใช้ AJAX และ Java โดยมีจุดเด่นที่ใช้งานง่าย และลดความน่ารำคาญของ error ในการพัฒนา AJAX ด้วย Java ลง

Google บอกว่า toolkit นี้เกิดจากประสบการณ์ของ Google ที่ได้พัฒนา AJAX app มาแล้วมากมาย ทั้ง Google Maps และ Google Calendar ดังนั้นนักพัฒนาจะไม่ผิดหวังกับ toolkit นี้แน่นอน

การเคลื่อนไหวของ Google ครั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นให้ Java developer ใช้ AJAX มากขึ้น ซึ่ง Google เองก็เป็นผู้พัฒนา AJAX app รายใหญ่ ทั้ง Gmail
e-mail และ Google Maps อยู่แล้ว

ที่มา http://oraclewatch.eweek.com/blogs/google_watch/archive/2006/05/17/10073.aspx

Wednesday, 17 May 2006

No-JavaScripting AJAX application

AJAX เป็น technology ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ web app แต่ว่า developer ต้องมีความรู้ JavaScript ด้วย
ดังนั้น บริษัท ICEsoft(http://www.icesoft.com) จึงเตรียมเปิดตัว ICEfaces ใน JavaOne ที่จะถึงนี้

ICEfaces เป็น no-JavaScripting Java-based AJAX application development environment เป็น solution สำหรับพัฒนา และ
deploy web app ที่ใช้ AJAX โดยอยู่บนพื้นฐาน Java EE
นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับ Java EE infrastructure และ tool ได้ด้วย เช่น Java Studio Creator และ Eclipse รวมทั้ง app server ของ Java EE vendor
ผู้ใช้ ICEface สามารถพัฒนา Java web app ได้โดยไม่ต้องรู้ JavaScript ช่วยให้สร้าง enterprise AJAX-based application
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และต้นทุนต่ำกว่าการใช้ AJAX ทั่วไป

feature สำคัญของ ICEfaces คือ Server-Initiated Rendering ซึ่งทำหน้าที่ติดต่อกับ client user interface แบบ asynchronous
ทำให้การเปลี่ยน server-side state มีผลกับการทำงานของผู้ใช้ และการแสดงผลของ UI ทันที เช่น app แสดงราคาหุ้นที่สร้างด้วย ICEfaces สามารถ
update client web page ได้ทันทีที่ราคาเปลี่ยน โดยไม่ต้องรอให้ผู้ใช้กด refresh หรือใช้ JavaScript เพื่อติดต่อกับ server แต่อย่างใด

ที่มา http://au.sys-con.com/read/222825.htm

Tuesday, 16 May 2006

Sun เปิดเว็บไซต์ RFID

Sun เปิดเว็บไซต์ RFID และ sensor-based Java.Net community สำหรับ Java developer (http://sun.java.net/rfid-sensors)
เว็บนี้จะมี RFID software ฟรี, ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ RFID, product demos, sample source และ toolkits

การใช้ sensor based application ร่วมกับ RFID กำลังแพร่หลายในอุตสาหกรรมพวก logistics, การผลิตยา, การบิน และการขนส่ง
ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน แต่ว่าก็มีความซับซ้อนสูง และใช้เวลาพัฒนานาน

Feature หลักของเว็บไซต์ก็มี

 • Sun's Java(TM) System RFID Software 3.0
 • Technology preview
 • Interactive email list,documents และ interactive forums
ที่มา http://rfidtimes.blogspot.com/2006/05/sun-microsystems-launches-rfid-and.html

IBM, BEA และ Oracle ศึกชิงตลาด communications-oriented middleware

ปัจจุบัน Voice, audio, video และ mobile technologies กำลังเติบโต และยังมีช่องว่างในการพัฒนาอีกมาก ทำให้ vendor หลายเจ้ามาร่วมแจม
ด้วย ทั้ง Oracle, IBM และ BEA ซึ่งกำลังทำตลาด middleware สำหรับอุตสาหกรรม telecom ซึ่งต้องใช้ SOA และ web service มาช่วย
integrate application

ผู้ให้บริการ telecom พยายามลดต้นทุน โดยการ integrate บริการจากผู้ให้บริการต่างๆ มาอยู่ภายใต้ platform เดียวกัน โดยใช้ protocol พิเศษ
เช่น IP-based Internet Multimedia Subsystem (IMS) IMS จะรวม communications equipment จากต่างสายพันธุ์ ให้ทำงานร่วมกันได้บน
platform เดียวกัน โดยทั้ง Oracle, IBM และ BEA กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือด และต่างกำลังพัฒนา software เพื่อสนับสนุน IMS นี้อยู่

Oracle ออก telcos operational systems support และ Service Delivery Platform (SDP) เมื่อเดือนที่แล้ว
SDP เป็น distributed computing software suite เอาไว้สนับสนุน business transaction และเพิ่มประสิทธิภาพ communication

ส่วน BEA ออก telco engine และ WebLogic Communications Platform เมื่อปีที่แล้ว

IBM ไม่ยอมแพ้ออก WebSphere Application Server 6.1 ที่ support Session Initiation Protocol (protocol สำหรับ multimedia internet
ส่วนใหญ่ใช้ใน Voice over IP (http://en.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol)) ด้วย

ที่มา http://www.tmcnet.com/usubmit/2006/05/15/1650230.htm

NetBeans 5.5 Beta Release

NetBeans 5.5 Beta ออกแล้ว สนับสนุน Java EE5, Java Persistence,EJB 3 และ JAX-WS 2.0 specification

NetBeans IDE 5.5 Beta พัฒนาเพิ่มเติมจาก Netbean 5.0 โดยเพิ่ม Java EE 5 และ Sun Java System Application Server PE 9 เข้าไป
มี feature ที่น่าสนใจ คือ
-General Java Enterprise Edition 5 platform เช่น Sun Java System Application Server PE 9 (Glassfish), code completion และ Javadoc สำหรับ Java EE 5 APIs และ deployment descriptors ,Servlet 2.5, JSP 2.1, JSF 1.2
-Java Persistence เช่น สร้าง Java entity classes จาก DB schema, สร้าง Web app สำหรับจัดการ database โดยใช้ Java Persistence
-Java API for XML Web Services (JAX-WS)
-EJB3 session beans เช่น ช่วยให้สร้าง session beans และ message driven beans ง่ายขึ้น, code completion, error checking
-Code completion สำหรับ JSP Expression Language(EL) ,การ config security ใน Java EE app และ การรัน SQL script จาก IDE

ที่มา http://www.netbeans.org/community/releases/55/index.html

Sunday, 14 May 2006

Oracle เตรียมลุย AJAX render kit

Oracle ประกาศจะออก software เพื่อสนับสนุน AJAX และ Java programming ในงาน JavaOne ที่ San Francisco สัปดาห์หน้า
และจะออก engineering resource ของ Grails open source ด้วย (http://grails.org/)

Oracle จะปล่อย AJAX render kit ให้เป็น open source ในอีก 2 เดือนข้างหน้า หลังจากยอมให้ JavaServer Faces (JSF) components ไป
เป็น open source ก่อนหน้านี้ (Apache MyFaces (http://myfaces.apache.org/)project)

Oracle บอกว่า software พวกนี้ จะช่วย developer ใช้ JSF component แต่แสดงผลด้วย AJAX ได้
AJAX ถูกมองว่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้าง rich Internet application แต่ว่า developer ต้องมีความรู้ JavaScript และ DHTML
ดังนั้นสิ่งที่ Oracle กำลังจะทำ คือ ทำให้ JavaScript และ DHTML เป็น abstract สำหรับ developer เพื่อให้ developer ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ JavaScript และ DHTML

ในงาน JavaOne นี้ Oracle จะออก Java Persistence Architecture (JPA) ซึ่งเป็น persistence APIs ของ EJB specification ด้วย
JPA ของ Oracle พัฒนามาจาก TopLink Essentials ซึ่งเป็น object-relational mapping ของ Oracle
reference implementation ของ JPA จะให้ download ที่ Oracle Technology Network (http://www.oracle.com/technology/index.html)
วันที่ 16 พ.ค. นี้

ที่มา http://www.computerpartner.nl/article.php?news=int&id=3280

Oracle vs SAP สงครามตัดราคา เกทับ-บลัฟแหลก

Oracle ประกาศลดราคาค่า technical support ของ Oracle product ขณะเดียวกันบริษัท SAP ก็คิดค่า support Siebel
Systems ด้วยราคาเพียงครึ่งนึงของ Oracle

ลูกค้า Oracle ต้องจ่าย 100,000 เหรียญต่อปี สำหรับค่า Oracle support ช่วยให้บริษัทยังมีรายได้ 5.9 พันล้านเหรียญต่อปี ซึ่งเป็น 50%
ของรายได้ทั้งหมดของ Oracle เลยทีเดียว

SAP ได้กลับมา support Oracle software อีกครั้ง เช่น PeopleSoft และ J.D. Ewards ซึ่ง Oracle ซื้อไปเมื่อปีที่แล้ว
Oracle อ้างว่า ถึง Oracle จะคิดค่า support สูงกว่า SAP แต่ Oracle จะมีบริการ upgrade ให้ด้วย ซึ่ง SAP ไม่มี ส่วนทาง SAP
ก็ตอบโต้ว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่สนใจการ upgrade อยู่แล้ว

ที่มา http://www.bizjournals.com/sanfrancisco/stories/2006/05/08/daily34.html

Friday, 12 May 2006

Oracle ร่วมพัฒนา Grail open-source project

Oracle ประกาศจะร่วมพัฒนา Grails(http://grails.org/) ซึ่งเป็น open-source project เพื่อใช้ในการพัฒนา Java App ให้มี productive มากขึ้น
โดยทำงานบนภาษา Groovy scripting language

Grails เป็น open-source web application framework ซึ่งเป็นกลุ่มของ software component ที่สร้างไว้ก่อนเพื่อใช้ในการสร้าง Web-application
โดยใช้ภาษา Groovy เป็นเครื่องมือ ทำให้ developer พัฒนา web-app ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น คำว่า Grails ได้แรงบันดาลใจมาจาก Ruby on Rails

Groovy เป็น dynamic หรือ scripting language โดยทั่วไป dynamic language ออกแบบมาเพื่อให้เขียนได้เร็วและง่าย เช่น Python หรือ Ruby
สำหรับ Groovy จะทำงานร่วมกับ Java Virtual Machine และออกแบบมาเพื่อให้ programmer ใช้ Java กับ Groovy ร่วมกันได้

Oracle บอกว่า ได้ส่ง engineer เข้าไปร่วมพัฒนา Grails project หลายคน และจะประกาศการร่วมพัฒนาครั้งนี้อย่างเป็นทางการในงาน JavaOne สัปดาห์หน้า
นอกจากนี้ Oracle ยังวางแผนจะออก TopLink Essentials สัปดาห์หน้าด้วย

ที่มา http://news.com.com/Oracle+gets+Groovy+with+open-source+project/2100-7344_3-6071763.html

Thursday, 11 May 2006

Oracle ออก Oracle SenOracle Sensor Edge Server

Oracle ออก Oracle Sensor Edge Server ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Oracle Fusion Middleware เพื่อช่วยองค์กรลดต้นทุนในการรวมระบบ IT
เดิมกับ RFID (Radio Frequency Identification เป็นเทคโนโลยีสำหรับระบุตำแหน่งอัติโนมัติ โดยจะติด tag เข้ากับสินค้า,สัตว์ หรือคน ที่ต้องการ
ติดตามตำแหน่ง) และ sensor technologies

Oracle Sensor Edge Server เวอร์ชันล่าสุดมี feature ใหม่ๆ มากมายสำหรับลูกค้าที่จะลงทุนใน RFID technology เช่น device management สำ
หรับอตุสาหกรรม tag readers, antenna(อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกเอาไว้รับ-ส่งคลื่นวิทยุ), tag printers และ response systems ซึ่งจะช่วยลูกค้าลด
eployment time และ costs ได้

Oracle Sensor Edge Server ถูกรวมเข้ากับ Oracle Fusion Middleware เพื่อให้ลูกค้าใช้ feature อื่นเพิ่มขึ้นได้ เช่น RFID-driven business
process management and workflows ซึ่งใช้ร่วมกับ Oracle Enterprise Service Bus และ Oracle BPEL Process Manager ,
Oracle RFID Event Monitoring และ Oracle Business Activity Monitoring เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ supply chain management ด้วย RFID

Oracle Sensor Edge Server และ Oracle Fusion Middleware ยังถูกรวมเข้ากับ Oracle's business applications ด้วยเพื่อนำ RFID มาสร้าง
solution สำหรับ supply chain management, order management และ industry-specific ให้แก่ลูกค้า

รายละเอียดดูได้ที่ http://www.oracle.com/technology/products/sensor_edge_server/index.html

ที่มา http://www.rfidsolutionsonline.com/content/news/article.asp?DocID=%7B92026ED4-7C27-47AA-B1AF-3F04B743573F%7D&Bucket=Current+Headlines&VNETCOOKIE=NO

Wednesday, 10 May 2006

XDEV สร้าง Java App โดยไม่ต้องรู้ Java

XDEV 2 เป็น IDE สำหรับสร้าง Java App สัญชาติเยอรมัน ทางบริษัท XDEV Software โม้ว่าคนใช้ไม่ต้องรู้ Java ก็ใช้ได้
การพัฒนา GUI ทั้ง swing และ dialouge ทำได้ง่าย เพียงแค่คลิกไม่กี่ทีด้วย GUI builder
นอกจากนี้ยังสามารถกำหนด และสร้าง database table ได้จาก tool ด้วย
XDEV 2 จะมี function library ไว้ให้เพื่อสร้าง application logic ด้วยการ drag and drop

XDEV 2 มี trial version ให้ download ได้ที่นี่ http://www.xdev-software.de/xdev/xdev.php
XDEV 2 ทำงานได้ทั้งบน Windows, Linux, Mac OS X, และ Solaris แต่ trial version ใช้ได้กับ window เท่านั้น

ที่มา http://www.heise.de/english/newsticker/news/72889

Tuesday, 9 May 2006

สร้าง cluster Tomcat ด้วย Terracotta Sessions

บริษัท Terracotta ผู้ผลิต solution สำหรับ Java scalability ประกาศจะออก Terracotta Sessions ซอฟต์แวร์สำหรับ
ใช้สร้าง cluster สำหรับ Apache Tomcat application server ที่สำคัญคือมันฟรี
ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยทำ load-balanced สำหรับ Tomcat application servers ให้ และช่วยลดเวลาในการพัฒนา performance ของระบบด้วย

บริษัท Forrester Research วิจัยมาว่า Apache Tomcat เป็น open source servlet engine ที่มีผู้ใช้มากที่สุด
นอกจากนี้ยังบอกอีกว่า โดยทั่วไปผู้ใช้ tomcat ใช้เวลาหลายสัปดาห์ หรือหลายเดือนในการเขียน clustering code เอง เพื่อเพิ่ม scalability ให้กับ Java applications
ซอฟต์แวร์นี้จะเริ่มให้ download วันที่ 16 พฤษภาคมนี้ ที่ Terracotta

โดยสามารถติดตั้งและใช้งานได้ใน 30 นาที

ที่มา http://www.tmcnet.com/usubmit/2006/05/08/1640472.htm

Monday, 8 May 2006

Apache Axis2 1.0 Released

Apache Axis2 คือ การออกแบบและ implement Apache Axis ใหม่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ,modular และ XML-oriented มากขึ้น
Axis2 ออกแบบมาให้รองรับการใช้ plug-in เพื่อเพิ่ม feature ใหม่ๆให้เว็บเซอร์วิสได้ เช่น security และ reliability
โดย plug-in ที่ออกมาแล้วก็ เช่น
* Apache Sandesha2 - สนับสนุน WS-ReliableMessaging
* Apache Kandula2 - WS-Coordination และ WS-AtomicTransaction
* Apache Rampart - WS-Security

โดยตัว Axis2 core สนับสนุน specification คือ
* SOAP 1.1 และ 1.2
* Message Transmission Optimization Mechanism (MTOM), XML Optimized Packaging (XOP) และ SOAP with Attachments
* WSDL 1.1
* WS-Addressing (submission and final)
* WS-Policy
* SAAJ 1.1
ส่วน transport protocol ที่สนับสนุน คือ
* HTTP
* SMTP
* JMS
* TCP

ดูรายละเอียดได้ที่ http://ws.apache.org/axis2

ที่มา http://www.apachenews.org/archives/000861.html
http://ws.apache.org/axis2

Saturday, 6 May 2006

Sun เตรียมออก JavaEE 5 SDK

Sun ประกาศเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาว่า Java EE 5 specification ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการของ Java Community Process (JCP)
เรียบร้อย และจะออก Java EE 5 SDK และ test suite ในงาน JavaOne ซึ่งจะเปิดวันที่ 16 พฤษาฯนี้
ดู preview ของ Java EE 5 ได้ที่ http://java.sun.com/javaee/downloads/

Sun บอกว่า Java EE 5 เป็นก้าวย่างที่สำคัญที่สุดของ Java EE ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา มีเป้าหมายเพื่อความง่ายในการพัฒนา application และ
component model (คงจะรู้ตัวว่า J2EE ใช้ยากกว่าชาวบ้าน)

Java EE 5 มีการปรับปรุงให้สนับสนุน Web services และ soa รวมทั้งช่วยให้สร้าง Web app ง่ายขึ้นด้วย เพื่อลดความซับซ้อน และเวลาในการ
เขียน code มีการพัฒนาที่เด่นๆ คือ

1. A Much Cleaner Approach
EJB 3.0 จะ program ง่ายขึ้น สนับสนุน Plain Old Java Objects(POJOs) ซึ่งนำไปสร้าง Web services ด้วย annotation ได้(.NET ทำได้มานาน
แล้ว) หรือทำ persistent ด้วย Java Persistence API ก็ได้ (เอา idea มาจาก hibernate นั่นแหละ)
Java Persistence API เป็น high-level persistence interface ซึ่ง Sun พัฒนาร่วมกับ Oracle

2. Updated Web Services
Java EE5 มี JAX-WS 2.0(เอาไว้สร้าง และเรียกใช้ Web service) และ JAXB 2.0(เอาไว้ map java object กับ xml)
สนับสนุนมาตรฐานล่าสุดของ W3C และ WS-I เช่น SOAP 1.2, WSDL 1.1
ขณะที่ JSF 1.2 จะสนับสนุนการสร้าง Web 2.0 applications ด้วย AJAX และจะลดความซับซ้อนในการสร้าง UI โดยจะมี
prepackaged component ให้นักพัฒนาเรียกใช้ได้ เพื่อลด code ที่ต้องเขียนเอง
นอกจากนี้จะเอา Annotation มาทดแทนการใช้ deployment descriptor ด้วย

ที่มา http://www.informationweek.com/news/showArticle.jhtml?articleID=187200623
http://www.technewsworld.com/story/50367.html

Friday, 5 May 2006

Spring Web Flow 1.0 RC1 Released

Spring Web Flow(SWF) เป็นส่วนหนึ่งของ Spring Framework's web stack เน้นไปที่การกำหนด และควบคุมการทำงานของ UI flow ใน web
application SWF เป็น controller framework ทำหน้าที่ควบคุม flow การทำงานของ web app หรือ business process
และเก็บค่า state ต่างๆที่เกิดขึ้น นักพัฒนายังสามารถ reuse flow ที่สร้างขึ้นไปใช้ project อื่นได้ด้วย

มี feature สำคัญ คือ
1.สร้าง stateful business components ได้ โดยใช้ instance variable และ SWF จะจัดการ scope ของ variable นั้นให้
2. ใช้ flow variable เพื่อควบคุมการทำงานได้
3. มี exception handling
4. ผู้ใช้สามารถส่ง parameter ให้ flow และ return ผลลัพธ์กลับมาได้
5. ใช้งานร่วมกับ Struts,Spring,JSF ได้

สรุป SWF คล้าย BPEL ฉบับ web application นั่นคือแทนที่จะเป็น flow ควบคุม web service แต่ SWF เป็น flow ที่ควบคุมการเรียก page
ใน web app แทน (คนที่ไม่รู้ว่า BPEL คืออะไร สามารถดูบทความเก่าใน blog ได้ เคยเขียนไว้) โดย SWF เป็น controller technology ที่เป็นตัว C ใน
MVC pattern นั่นเอง

ที่มา http://www.springframework.org/node/267

JBoss Web Services released

JBoss ออก JBossWS 1.0.0 ซึ่งเป็นตัว implement J2EE web services ,สนับสนุน SOAP และทำงานร่วมกับ JBoss architecture
JBossWS มี feature สำคัญตาม spec ของ J2EE-1.4 คือ:
* RPC style endpoints
* Document style endpoints (wrapped and bare)
* SOAP header values bound/unbound to endpoint parameters
* J2EE endpoint development model for EJB and Java
* J2EE client development model
* Dynamic Invocation Interface (DII)
* JAXRPC client/server side handlers
* Holders for INOUT/OUT parameters

นอกจากนี้ยัง supports: ที่มา http://jboss.org/jbossBlog/blog/tdiesler/?permalink=JBoss_Web_Services_released.txt
http://labs.jboss.com/portal/index.html?ctrl:id=page.default.info&project=jbossws

* Message style endpoints
* Attachments Profile Version 1.0
* Dynamic client/server side handler injection
* Web Service Metadata (JSR-181)
* EJB3 Stateless Session endpoints
* WS-Security for XML Encryption/Signature of the SOAP message
* WS-Addressing and JSR-261
* WS-Transaction
* WS-Eventing
* WS-Policy
* MTOM/XOP

Apache WSS4J 1.5.0 for Web Service Security

Apache WSS4J เป็น Java library ที่ implement WS-Security specification ซึ่งสร้างโดยองค์กร OASIS
WSS4J สนับสนุนการ sign และ verify SOAP Messages โดยใช้ร่วมกับ Apache Axis และ Apache XML-Security
และสามารถทำงานร่วมกับ JAX-RPC based server/clients และ .NET server/clients ได้ด้วย
WSS4J implement
* OASIS Web Serives Security: SOAP Message Security 1.0 Standard 200401, March 2004
* Username Token profile V1.0
* X.509 Token Profile V1.0
WSS4J สามารถทำ SOAP Bindings ได้ดังนี้
o XML Security
+ XML Signature
+ XML Encryption
o Tokens
+ Username Tokens
+ Timestamps
+ SAML Tokens
และยังสนับสนุน X.509 binary และ certificate paths ด้วย

ที่มา http://www.apachenews.org/archives/000859.html , http://ws.apache.org/wss4j/

จัดการ Oracle ด้วย Aqua Data Studio

บริษัท AquaFold (http://www.aquafold.com/) ออก Aqua Data Studio 4.7 ซึ่งเป็น multi-platform application
เอาไว้จัดการและ query database ใช้ได้กับทั้งออราเคิล Oracle, DB2, Microsoft SQL Server, MySQL, Sybase,Informix และ PostgreSQL
บริษัทอ้างว่า tool นี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการออกแบบ,พัฒนา และ บำรุงรักษา enterprise relational database

เวอร์ชัน 4.7 นี้ มี Oracle DBA tool คือ

 • Instance Manager เอาไว้ควบคุม Oracle instance โดยสามารถดูและแก้ไข server parameter รวมทั้งใช้ตรวจสอบ และ back up Oracle control file ได้ด้วย
 • Storage Manager เอาไว้จัดการ tablespaces และ datafiles และยังมี โชว์สถิติการใช้ object และ file IO ให้ดูด้วย
 • Oracle Rollback Manager เอาไว้ตรวจสอบ และ maintain rollback segment รวมทั้ง current statements, transactions และexecution plans
 • Log Manager ใช้ควบคุม redo logs และก็ archive logs
 • Security Manager ใช้จัดการ users, roles, profiles, permissions และ security

ที่มา http://www.databasejournal.com/news/article.php/3603701

Wednesday, 3 May 2006

รอ รอ และรอ Oracle patch

ถึงแม้ว่า Oracle จะออก patch เพื่อ update และแก้ปัญหา security เมื่อกลางเดือนเมษาที่ผ่านมา แต่ว่ายังมี bug และช่องโหว่อีกมากที่ยังไม่ได้แก้
และยังพบเพิ่มอีกด้วย เช่น ช่องโหว่ใน Oracle 8 ในส่วน DBMS_Export_Extension package ที่ทำให้ผู้โจมตีได้รับ administrator privilege

ผู้เชี่ยวชาญ security ทั้งหลายก็ออกมาเรียกร้องให้ Oracle ออก patch ของ product ต่างๆ ให้เร็วที่สุด
ทาง Oracle ซึ่งปกติแล้วจะออก patch ทุก 3 เดือน ได้ออกมาบอกว่าจะออกได้ patch อีกทีเร็วสุดก็ 15 พฤษภาคม ซึ่งตอนนี้ Oracle ต้องทดสอบ
patch ใหม่ที่จะออกก่อน เพื่อให้แน่ใจว่า software ที่ update จะไม่กระทบกับ application ของลูกค้า

หลายฝ่ายบอกว่า Oracle อืดอาดเกินไป แต่ Oracle ก็แก้ตัวว่า update ของบาง app เช่น Oracle's application server เกี่ยวข้องกับ database
การ update จึงต้องทำอย่างรอบคอบ เมื่อ update database เรียบร้อยเมื่อไหร่ patch ของ app อื่นๆ ถึงจะตามมา

ที่มา http://www.computerworld.com/printthis/2006/0,4814,111098,00.html

Tuesday, 2 May 2006

จัดการ Oracle RAC 10g ให้อยู่หมัดด้วย D2500

GridApp Systems Inc. ออก D2500 เป็นเครื่องมือเอาไว้จัดการ cluster database โดยใช้งานร่วมกับ Oracle 10g RAC Release 2
ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกับ Oracle clustering

Oracle Real Application Clustering (RAC) เป็นพัฒนาการสำคัญของ database ในการเพิ่ม scalability และ availability อย่างไรก็ตาม
RAC environment มีโครงสร้างซับซ้อน มีองค์ประกอบมากมายใน data center ทั้ง storage, the operating system, networking, cluster engine,
และ database

D2500 จะช่วยให้ Oracle RAC ใช้ง่ายขึ้น ทั้งการ scale,deploy และการจัดการ ด้วย dynamic GUI
GridApp D2500 ประกอบด้วย blade servers, Red Hat Enterprises Linux, and GridApp Clarity software
เพื่อสร้าง automated and virtualized database environment

ที่มา http://www.gridtoday.com/grid/638847.html

Monday, 1 May 2006

Oracle กับ Business Intelligence

Oracle กำลังเข้าสู่ตลาด business Intelligence(bi) ซึ่ง technology ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2006 ที่ผ่านมา
bi คือ tool หรือระบบที่ช่วยในการวางยุทธศาสตร์กระบวนการทำงานขององค์กร ระบบเหล่านี้จะช่วยรวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูล เมื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา Oracle ออก Business Intelligence Suite ซึ่งมีแกนหลักเป็นระบบของ Seibel ที่ Oracle ซื้อมาเมื่อกันยายน ปีที่แล้ว
ผู้บริหารของ Oracle ประจำ Asia Pacific บอกว่า ถึงแม้ Siebel จะไม่ได้มีชื่อเสียงด้าน bi เพราะเป็นบริษัทผลิต CRM
แต่ความจริงแล้วที่ oracle ซื้อ Siebel ก็เพราะความสามารถด้าน biของ seibel sulution นั่นเอง

BI suite ของ Oracle ซึ่งรวม Oracle BI middleware เข้ากับ Siebel Business Analytics มีจุดเด่น คือ
สามารถทำงานร่วมกับระบบเดิมขององค์กรได้ทันที (hot-pluggable) ซึ่งหมายความว่า bi suite นี้ทำงานร่วมกับ database อื่น
ที่ไม่ใช่ Oracle ได้ เช่น Microsoft's SQL Server และ IBM's DB2
อย่างไรก็ตามเป้าหมายหลักของ BI suite อยู่ที่ลูกค้าที่ใช้ Oracle database อยู่แล้ว
ซึ่งผู้บริหารคนนี้เปรียบเปรยว่า ถ้าคุณมีรถเบนซ์ แต่ใช้เครื่องยนต์ subaru ก็คงไม่ work(ว่าไปนั่น)

นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่าตลาด BI software ใน Asia Pacific จะเติบโต 13.6% ในอีก 5 ปีข้างหน้าด้วย

ที่มา http://www.mb.com.ph/INFO2006050162786.html