Saturday, 27 May 2006

Sun พัฒนาโครงการฝัง JVM ใน CPU

ฝ่ายวิจัยของ Sun กำลังพัฒนาโครงการเกี่ยวกับการฝัง Java ไว้ใน microprocessor เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ object
Sun ให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อวันศุกร์ว่าฝ่ายวิจัยกำลังพัฒนาโครงการ ดังต่อไปนี้

  1. Squawk : เป็นโครงการที่จะนำ JVM ไปไว้ที่หน่วยประมวลผลโดยตรง เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ Java ใน embedded device เช่น wireless sensor
  2. Maxwell : มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา object-aware memory architecture เพื่อให้หน่วยประมวลผลสามารถจัดการ object เช่น Java object ได้
  3. Jedi : พัฒนา environment ที่เหมาะกับการแก้ไข Java platform
  4. Semplice : ทำให้ Visual Basic application รันบน JVM ได้ !!! ซึ่งโครงการพูดถึงในงาน JavaOne 2006 conference เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แล้ว นักพัฒนา VB สามารถเขียน VB เพื่อรันบน JVM ได้

ตั้งแต่งาน JavaOne ที่ผ่านมา ก็มีข่าวเกี่ยวกับ Java ออกมามากมายทั้งโครงการต่างๆ ให้นักพัฒนาทั้งหลายได้ซี้ดซ้าดกัน หรือแม้แต่
การที่ Sun กำลังพิจารณา opensource จาวา (ปัจจุบัน Sun ยัง opensource ไม่เต็มที่ เพราะ เราดู code ได้แต่แก้ไขไม่ได้ เพราะ Sun กลัวว่า
Java จะแตกสายพันธุ์ออกไปเหมือน linux ซึ่งอาจมีผลให้ Java ไม่เป็นอิสระกับ platform แต่หลายฝ่ายอยากให้ open เพราะจะได้ปรับปรุง java
ให้เหมาะกับงานของตัวเองได้เต็มที่) ช่วงปีที่เหลือคงได้มีข่าวมันๆจาก Sun ออกมาเรื่อยๆแน่นอน

ที่มา http://weblog.infoworld.com/techwatch/archives/006522.html