Monday, 22 October 2007

การเปลี่ยน port OC4J จาก 8888 เป็นอื่น ๆ

Oracle Application Server จะมี engine หลักคือ OC4J ที่ทำหน้าที่เป็น container ให้ feature อื่น ๆ ทั้งหมด. OC4J ชื่อเต็ม ๆ คือ Oracle Container for J2EE แต่เดิมชื่อ Orion ซึ่งก็ถูก Oracle ซื้อมาเช่นกันเมื่อประมาณ 7 ปีก่อน. ถ้าใครได้ทดลอง config ในรายละเอียดลึก ๆ จะเห็นว่า ยังมี file ชื่อ Orion ค้างอยู่เป็นจำนวนมาก.


เข้าสู่ประเด็นหลักของ post นี้. ก็คือการ config เปลี่ยน port ของ OC4J จาก 8888 เป็น port อื่น ๆ ตามต้องการ. วิธีการมีง่าย ๆ ดังนี้


  1. หลังจากติดตั้งสำเร็จ การติดตั้งให้ย้อนไปดูที่ post นี้

  2. ไปที่ OC4J Home แล้วตามด้วย path ดังนี้ /j2ee/home/config

  3. ไปที่ file ชื่อ default-web-site.xml แล้วเปิดมันขึ้นมา

  4. หา 8888 แล้วแทนค่าด้วย port ที่ต้องการ

  5. เป็นอันสำเร็จ :)

No comments: