Wednesday, 10 October 2007

Data Warehouse

วันนี้ผมขอเปลี่ยนเรื่องบ้างนะครับ พอดีได้รับมอบหมายงานใหม่ เกี่ยวกับ Data Warehouse ก็เลยเตรียมตัวไว้ก่อน ไหนๆเตรียมตัวแล้ว ก็อยากจะ share ให้เพื่อนๆบ้าง

เพื่อนๆรู้มั้ยว่า Data Warehouse ต่างกับ Database ตรงไหน บางคนก็งง ผมก็งงเหมือนกัน เพิ่งไปอ่านเจอใน wiki http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5 เค้าบอกว่า

Data Warehouse คือ คลังข้อมูล ใช้สำหรับการวิเคราะห์ ซึ่งได้จากการรวบรวมข้อมูลทั้งอดีตและปัจจุบัน ส่วน

Database คือ ฐานข้อมูล ใช้ในการประมวณผลทำ transaction ในปัจจุบัน ดังนั้นข้อมูลที่ใช้ก็เป็นข้อมูลปัจจุบันด้วยครับ


แต่ถ้า Data Warehouse ไหนมีการจัดหมวดหมู่ด้วย เค้าจะเรียกว่า ตลาดข้อมูล หรือ Data Marts


เมื่อได้ Data Warehouse แล้วส่วนต่อมาก็คือ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ


1. Online Analytical Processing (OLAP) เป็นการ Query ดึงข้อมูลขึ้นมา ซึ่งก็จะคล้ายๆกับการ Query บนฐานข้อมูลทั่วไป

2. การทำเหมืองข้อมูล หรือ Data Mining เป็นการค้นหา Pattern หรือความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับข้อมูล ตัวอย่างเช่น ห้างสรรพสินค้า ปกติคนมักจะซื้อกระดาษกาว ก็มักจะซื้อกรรไกรไปด้วย เมื่อระบบวิเคราะห็ได้แบบนี้ ก็จะทำให้เกิดการขายแบบเป็นแพ๊คคู่กัน หรือว่าสินค้าไว้ใกล้กัน นี่ก็เป็นหลักการตลาดอย่างหนึ่งครับ

วันนี้เพิ่งตาสว่างมากขึ้นหละครับ

No comments: