Monday, 4 September 2006

Java resource management technology

ปัจจุบัน กลไกมาตรฐานสำหรับจัดการทรัพยากร เช่น หน่วยความจำ และระบบเน็ตเวิร์กในแอพพลิเคชันจาวากำลังมีการพัฒนาขึ้นมา โดย Java Community Process(JCP)

JSR 284(http://jcp.org/en/jsr/detail?id=284) ซึ่งประกอบด้วย API ในการจัดสรรทรัพยากรระหว่างแอพพลิเคชัน และการจองทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบ
ได้ออกฉบับร่างเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา JSR 284 ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Resource Management Consumption API ได้รับการพิจารณาว่าเป็นพัฒนาการที่สำคัญของจาวาซึ่งช่วยให้จัดการระบบได้ดีขึ้น นอกจากนี้มันยังกำหนดวิธีการในการเปิดเผยทรัพยากรด้วย

Grzegorz Czajkowski หัวหน้าของกลุ่มที่พัฒนา JSR 284 ซึ่งปัจจุบันทำงานให้ google บอกว่า ปัจจุบันเมื่อต้องมีการคำนวณใน JVM เราสามารถจัดการทรัพยากรได้เพียงหยาบๆ เท่านั้น โดยควบคุมทรัพยากรผ่าน OS แต่เราไม่สามารถทำอะไรกับ JVM ได้มากนัก

JSR 284 ได้ระบุเป้าหมายไว้ว่า
"ระบบซอฟต์แวร์ในหลายๆ สถานการณ์จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของการใช้ทรัพยากร เพื่อที่จะบรรลุถึง performance ที่ตั้งเป้าไว้บ่อยครั้งต้องมีการควบคุมทรัพยากร แต่เดิมการจัดการทรัพยากรเป็นหน้าที่ของ OS แต่ว่า ด้วยการเติบโตของ Java platform ในการโปรแกรมระบบ(system programming) จำเป็นต้องเพิ่มเครื่องมือที่ช่วยให้โปรแกรมเมอร์สามารถจัดการทรัพยากรของระบบได้อย่างแท้จริง
การป้องกัน Denial of Service(DoS) ,การทำ load-balancing และการตรวจสอบการใช้ทรัพยากร ทำได้ยากมากใน Java platform เวอร์ชันปัจจุบัน ถ้าจะสร้างคุณสมบัติเหล่านี้ในจาวาจำเป็นต้องใช้แนวทางที่หลุดกรอบของภาษาจาวาออกไป เช่น การใช้ native code หรือ shell script
ด้วยการขาดมาตรฐานที่ว่ามานี้ จึงเป็นที่มาในการพัฒนาแนวทางการเขียนโปรแกรมด้วยจาวาเพื่อ จัดสรรทรัพยากรผ่าน JVM ที่อยู่ในแอพพลิเคชันจาวาต่างๆ นั่นเอง"

specification จะสมบูรณ์ในมกราคมปีหน้า รอกันต่อไป

ที่มา http://www.computerworld.com.au/index.php/id;1120105909;fp;2;fpid;1

No comments: