Thursday, 7 September 2006

AOL มอบโค้ดให้ Dojo Ajax project

AOL(www.aol.com) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตชื่อดังขยายการสนับสนุนแก่ Dojo Foundation(http://dojotoolkit.org) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาไลบรารีสำหรับสร้าง Ajax application
AOL มอบ JavaScript Compiler ให้แก่โครงการ เครื่องมือนี้จะช่วยในการวิเคราะห์แอพพลิเคชัน และลบโค้ดที่ไม่ได้ใช้
AOL ยังได้จัดหาบริการ host ให้แก่ Dojo Foundation และมอบเครื่องมือในการพัฒนา และการจัดการบักให้ด้วย
AOL เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนเริ่มแรกของ Dojo Foundation และปัจจุบันกำลังใช้เทคโนโลยีของ Dojo ในการสร้าง AIMPages ซึ่งเป็นโครงการของ AOL เอง นอกจากนี้ยังมี Sun และ IBM ที่เข้ามาสนับสนุน Dojo เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

Ajax ช่วยในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันที่สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้มากขึ้น Ajax application ที่รู้จักกันดีก็อย่าง Google's Gmail และ Flickr online photo-sharing application
อย่างไรก็ดีการสร้าง Ajax application เป็นงานที่ยุ่งยาก ส่วนหนึ่งมาจากความแตกต่างกันของบราวเซอร์ต่างๆ จึงได้มีการพัฒนาเครื่องมืออย่าง Dojo หรือ Google Web Toolki เพื่อช่วยลดความผิดพลาดในการพัฒนานั่นเอง

ท่ามกล่าง AJAX library มากมายที่ออกมา Dojo จัดเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจมากที่สุดตัวหนึ่งเลยทีเดียว

http://www.vnunet.com/vnunet/news/2163450/dojo-ajax-tool-receives-aol

บทความที่เกี่ยวข้อง