Monday, 19 May 2008

Seam 2.0.2 GA ออกแล้ว !!

เราพึงประกาศออกไปว่า Seam 2.0.2 ถึงที่หมายแล้ว การออกมาในครั้งนี้ทำมีการทำ Bugfix มากกว่า 150 ตัวใน Seam 2 (ที่ออกไปในเดือนพฤศจิกายน) และถูกดาวโหลดไปมากกว่า 70,000 ตั้งแต่ออกมา Seam 2 ดูท่าทางมีแนวโน้มที่ดี

เอกสารที่ถูกพัฒนาและรวมรูปลักษณ์ที่ดี ความรู้สึกดี และเนื้อหาที่ใส่บทการทำงานกับ JBoss Tool ด้วยโดยทำให้ Tutorial นั้นเป็นสากลสำหรับ App ของคุณรวมถึงการใช่ Seam สำหรับหลายๆ Application Container ด้วย

หน้าแรกของ Seam Framework

หน้าดาวโหลด

No comments: