Monday, 7 April 2008

GridGain 2.0.2 ออกแล้วครับ !

ใน Version ใหม่นี้ได้มีการแก้ไข Bug ต่างๆแล้วก็ทำเอกสารการใช้งานให้ดีขึ้น หนึ่งในสิ่งที่พัฒนาไปคือการเปลี่ยนแลง P2P Class Loading ให้สนับสนุนกับการใช้ร่วมกับ Groovy/Grails เราได้รับเสียงตอบรับที่ดีอย่างไม่เป็นทางการจากลูกค้าของเรา

GridGain 2.0.2 อาจจะไม่ใช่ตัวสุดท้ายที่จะออกมา ก่อนที่เราจะออก GridGain 2.5 มาใน Summer นี้ ! ที่จะนำพา SPIs (ในที่นี้น่าจะหมายถึง Service Provider Interface)ใหม่ๆและ function ใหม่ๆเข้ามา ไป Download GridGain ตัวใหม่ได้เลยที่นี้

http://www.gridgain.org/downloads.html

No comments: