Thursday, 6 March 2008

JSP Tutorial ตอนที่ 1 : เริ่มต้นกับ JSP

JSP ​หรือ​ Java Server Page
เป็น​เทคโนโลยี​ Java ​อีกเทคโนโลยีหนึ่ง​ ​ซึ่ง​มีการทำ​งาน​อยู่​บนฝั่ง​ Server ​หรือ​ ​อาจเรียก​ได้​ว่า​เป็น​การทำ​งานแบบ​ Server side ​ขั้นตอนการทำ​งาน​จะ​เริ่มตั้งแต่การร้องขอ​ ​หรือ​ ​เกิด​ Request ​จาก​ Browser ​หรือ​ Client ​มาที่​ JSP ​บนฝั่ง​ Server ​จาก​นั้น​ Server ​ก็จำ​ทำ​การประมวลผล​ JSP ​เป็น​ servlet ​ก่อน​ ​แล้ว​ส่ง​ Response ​กลับไป​ให้​ Client ​ใน​รูปของ​ HTML

การติดตั้งเพื่อใช้งาน JSP

  • J2SDK ของทาง SUN
  • Tomcat ของทาง Apache (Sun ยกให้ Apache ดูแล)
ทาง PATH ที่เราต้องนำ .JSP ไปใส่ไว้ (นำไป Deploy)
จะต้องไปใน Path ที่เราติดตั้ง Tomcat ลงไปแล้วอยู่ใน folder webapps เช่น C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 6.0\webapps\test.jsp เพียงแค่นี้เราก็สามารถ run .jsp ของเราได้แล้วผ่าน http://localhost:8080/test.jsp ได้แล้ว (Port นี้แล้วแต่เราจะกำหนดโดย Default ที่ run จะเป็น 8080)

ตัวอย่างโปรแกรมของ JSP


<%! public java.util.Date date = new java.util.Date(); %>
Count <%=date%>อธิบาย
<% เป็นตัวเปิด tag เพื่อที่จะเริ่มใช้ JSP %>เป็นตัวปิดไว้เลิกใช้ JSP 2 อันนี้ต้องใช้คู่กันเสมอ
public เป็น Access Modifier เหมือนของ Java J2SE กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงโดยถ้าหากต้องการใช้ต้องเปิดปิด tag jsp ด้วย <%! %>
<%=date%>มีความหมายเหมือนกับ <% out.print(date); %>แบบนี้จะว่าเป็นแบบสั้นก็ว่าได้

วันนี้ผมก็มาปูทางคร่าวๆของ JSP กันซึ่งจะมีหลายตอน โดยจะค่อยๆสอนไปทีละนิดๆนะครับ ส่วนวิธีการติดตั้ง J2SDK และ Tomcat ผมหา Website สอนการติดตั้งดังนี้
  • http://www.jarticles.com/jsp/index.html
ไว้ผมจะมาเขียนต่อนะครับโดยผมจะเสนอแบบสรุปเป็นส่วนๆไปเลยนะครับ โดยผมคิดว่ามีหลายที่ทำ Tutorial ไว้ศึกษามามากแล้วไว้ผมจะเขียนประสบการณ์เกี่ยวกับ JSP โดยตรงเลยนะครับ

No comments: