Thursday, 21 February 2008

รู้จักกับ Apache AXIS - Web Service

Apache AXIS เป็น Web Service Framework ซึ่งสามารภใช้ Java หรือ C++ เขียนได้ โดยที่ผมมาแนะนำในวันนี้เพราะ AXIS ได้ชื่อว่าใช้ง่าย (อย่างน้อยก็ในหมู่ Open Source ละ) โดย AXIS งานที่ได้จะเป็นแบบ SOAP นะครับ โดย AXIS เสนอความง่ายโดยการนำ .java ไปลงใน server Axis โดยส่วนใหญ่จะเป็น http://localhost:8080/axis/Calculator.jws แบบนี้เป็นต้นโดยเราต้องตั้งชื่อให้ตรงกับ Class แล้วเปลี่ยนเป็น .jws ที่นี้เราก็จะได้ Web Service แบบง่ายๆมาใช้แล้ว

ถ้าต้องการติดตั้งอันนี้เป็นคู่มือภาษาไทยครับโดย AXIS จำเป็นต้องติดตั้ง Java 2 SDK 1.4.2_x หรือ Java 2 SDK 1.5.0_x , Server Jakarta Tomcat 5.0.xx แล้วระบบควรมีการตั้งค่า​ JAVA_HOME ไว้อยู่แล้ว โดยเมื่อทำการติดดตั้งเสร็จแล้วคราวนี้ลองเข้าไปทำตามตัวอย่างใน Tutorial ที่ผมหามาให้ดังน

แค่นี้เราก็สามารถใช้ AXIS เบื้องต้นเป็นแล้วครับผม ;) โดยส่วนตัวผมก็ลองทำเล่นๆดูแต่ผมว่ายังไงแบบ REST ก็น่าสนใจกว่าจริงๆนะ

No comments: