Monday, 27 August 2007

Blog เข้าไม่ได้ไป 3 ชั่วโมง

ขอโทษผู้อ่านด้วยครับ ที่วันนี้ blog เข้าไม่ได้เป็นเวลา 3 ชั่วโมงเต็มตั้งแต่ 16:50 - 19:50 น.

สาเหตุไม่ได้เป็นที่ Google ล่มเหมือนสัปดาห์ก่อนแต่อย่างใดแต่เป็นที่ความบกพร่องของผมเองครับที่พยายามเปลี่ยน domain name แต่ไม่สำเร็จ

ซึ่งภายในสัปดาห์นี้ ผมมีกำหนดการที่จะต้องเปลี่ยน domain name ให้ได้ครับถ้าภายในวันสองวันนี้ blog เข้าไม่ได้ ต้องขอโทษล่วงหน้าด้วยครับ

No comments: